Toont alle 17 resultaten

Melding van Cessie

6,95

Voorbeeldbrief aan de schuldenaar met daarin de melding van cessie. Een cessie is pas rechtsgeldig als deze is gemeld aan de debiteuren. Dat is dus een belangrijk onderdeel van de cessie. Gebruik daarvoor deze modelbrief.

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Verzoekschrift aan de rechtbank om handlichting te geven aan een minderjarige. Dat wil zeggen dat een minderjarige een bedrijf kan starten. Daarvoor moet je handlichting aanvragen bij de rechtbank. Dat verzoek dien je samen met je ouders/voogden in. Na toestemming van de rechter kun je een bedrijf starten.

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

6,95

De agent zegt de handelsovereenkomst op. Hij bericht zijn principaal dat hij niet langer op zal treden als agent. De agentuurovereenkomst is geen arbeidscontract, maar een overeenkomst van opdracht. Je moet die opzeggen en dan zaken regelen over de uitbetaling. Je moet dus in overleg de overeenkomst opzeggen. Dat doe je met deze Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst.

Klaagschrift niet verdere Vervolging art.12 SV

12,95

De Officier van Justitie besluit een verdachte niet te vervolgen. De belanghebbende kan hierover klagen bij het Gerechtshof. Je kan op heel veel manieren een belang hebben bij de zaak. Gebruik dit model om te vragen dat er alsog een strafzaak zal beginnen.

Brief Verlenging Bankgarantie

6,95

Brief tot verlenging van de looptijd van de bankgarantie. De garantie wordt ongewijzigd voortgezet.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon Startende DGA

0,00

Een model van het verzoek aan De belastingdienst om akkoord te gaan met een lager loon. Je bent een startende ondernemer en je hebt niet voldoende middelen. Je kan dus niet het fiscaal gebruikelijk loon uitbetalen. Het verzoek wordt standaard goedgekeurd, tenzij je het heel slecht hebt opgesteld. Maar met deze gratis brief gaat het lukken.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon geen Financiële Ruimte

0,00

Gratis voorbeeldbrief aan de Belastingdienst met het verzoek verlaging gebruikelijk loon geen financiële ruimte. Er is niet voldoende winst voor het gebruikelijk loon. Je moet dit vooraf melden bij de belastingdienst om problemen zoals een naheffing te voorkomen.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

0,00

Voorbeeldbrief aan de belastingdienst om niet het fiscale gebruikelijk loon te betalen aan de DGA. Deze variant van de brief is voor de situatie dat in jouw branche of sector het gebruikelijk loon veel lager ligt. Gebruik deze gratis brief.

Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht

2,95

Jij bent eigenaar van een merk. Dat is een absoluut recht waar niemand inbreuk op mag maken. Als dat toch gebeurt, dan stuur je deze stevige Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht. Je eist directe stopzetting van het gebruik van jouw merk. Ook wil je dat ze aangerichte schade herstellen.

Brief aan Huurder Opzegging Huur Bedrijfsruimte Onbepaalde Tijd

1,95

Modelbrief om huur op te zeggen van zogenaamde overige bedrijfsruimte die is gehuurd voor onbepaalde tijd. Juridisch noem je dat art. 230 bedrijfsruimte. Met de brief geef je aan per welke datum de overeenkomst is beëindigd. Houd rekening met een opzegtermijn uit je contract.

Sommatiebrief Inbreuk Handelsnaam

2,95

Iemand gebruikt de handelsnaam waaronder jij op de markt bekend bent. Deze naam heb jij al eerder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In dat geval kun je eisen (sommeren) dat iemand daarmee stopt, omdat dit tot verwarring leidt en jou geld kan kosten. Download deze Sommatiebrief Inbreuk Handelsnaam en vul eenvoudig de openstaande velden in.

Brief bij geen Reactie op Bezwaarschrift

0,00

Gratis brief waarmee je actie neemt als er geen reactie op jouw bezwaarschrift is gekomen. Dat had wel gemoeten binnen de wettelijke termijn van zes weken. Met deze brief probeer je toch weer het heft in handen te nemen.

Brief aan Werknemer Ontslag op Staande Voet

1,95

Brief voor het bevestiging van het ontslag op staande voet door werkgever aan werknemer. Bevat reden en gevolg van ontslag op staande voet. Heel verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Meestal is het ontslag mondeling gegeven.

Bezwaarschrift tegen Aanslag WOZ voor Ondernemingen

1,95

Bezwaarschrift tegen aanslag OZB voor ondernemers De Onroerendezaakbelasting is volgens jou te hoog. De WOZ waarde van het object is onjuist getaxeerd in jouw ogen.

Brief namens Onderneming Aansprakelijk Stellen Onrechtmatige Daad

1,95

Jou organisatie is slachtoffer van een onrechtmatige daad. Jullie hebben schade en willen die schade verhalen bij de persoon of organisatie die de schade heeft veroorzaakt. Met deze brief regel je dat snel en goed.

Melding Betalingsonmacht Belastingdienst

0,00

Voorbeeldbrief om een Melding Betalingsonmacht naar de Belastingdienst te sturen. Daarin meld je dat de organisatie niet in staat is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit moet je goed doen om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Brief Verbod tot Binnentreden Bedrijf, Woning of Winkel

2,49

Voorbeeldbrief met een verbod tot binnentreden woning, winkel of ander gebouw. Hiermee geeft je aan dat iemand niet in jouw buurt mag komen. Het is de manier om zonder een lange en dure gang naar de rechter een winkelverbod of contactverbod te regelen. Werkt dus ook voor buurthuizen en gemeentehuizen.