Betalingsgarantie Aankoop Onroerende Zaak

Winkel

Home » Winkel » Betalingsgarantie Aankoop Onroerende Zaak
8.0

Betalingsgarantie Aankoop Onroerende Zaak

24.- 24.-

Betalingsgarantie die voortvloeit uit een voorlopig koopcontract van onroerend goed. De garantsteller geeft voor de koper een garantie af voor een deel van de koopsom.

In winkelwagen

Betalingsgarantie

voogdijGarantie die voortvloeit uit een voorlopig koopcontract. De koper moet een (bank)garantie afgeven voor zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. Een dergelijke garantie komt meestal van een bank en heet dan bankgarantie. Je kan die ook af laten geven door een andere partij die over voldoende verhaalsmogelijkheden beschikt. Gebruikelijk is een bankgarantie voor een bedrag van veelal 10% van de koopprijs. De garant zal op eerste vordering van notaris aan hem het bedrag van deze garantie uitkeren.
Ouders kunnen bijvoorbeeld garant staan voor hun kinderen bij de aankoop van een woning.

Wat je zelf moet opnemen in de garantie

De garantie is gekoppeld aan een koopovereenkomst. De gegevens moeten dus op de juiste manier naar elkaar verwijzen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • de overeenkomst waarvoor de bankgarantie geldig is;
  • het maximale bedrag van de garantie;
  • de wijze van inroepen van de garantie.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een bankgarantie is een contract. De verkoper van onroerend goed wenst extra zekerheid van de koper. De bank of een andere partij stelt zich garant om (een deel van) de schuld uit de overeenkomst hoe dan ook te betalen.
De koper betaalt meestal een vergoeding aan de bank of de garantsteller voor deze bankgarantie. Het is in feite een zekerheidstelling.
Bankgaranties kosten geld. De kosten bevatten meestal eenmalige behandelkosten, alsmede een jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaalprovisie ter grootte van een percentage van de gegarandeerde som. Deze kosten lopen door zolang de garantie nog niet is beëindigd. Een procent op jaarbasis als jaarprovisie is normaal.

Voordeel

Je vindt dit document en een heleboel andere nuttige documenten ook in een pakket.Vraag een jurist om je verder te helpen

1
Je winkelwagen