Bankgarantie

Een bankgarantie is een afspraak tussen koper en verkoper dat de koopsom of ander bedrag aan de verkoper wordt voldaan. Een garantie kan ook door een andere partij worden afgegeven. Zolang vast staat dat die het bedrag daadwerkelijk betaalt. Uitgangspunt is dat de verkoper meer zekerheid krijgt.

Ook in andere gevallen bestaat een (bank)garantie, bijv. in het zakelijke verkeer. Een bank staat (tegen een vergoeding) garant voor een bepaalde betaling. Bijvoorbeeld drie maanden huur. Het voordeel is dat de ondernemer geen liquide middelen hoeft te gebruiken voor een borg.