Bankgarantie

De bankgarantie is een garantie dat de bank de koopsom of een ander bedrag zal voldoen aan de verkoper. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. Een bankgarantie kan ook door een andere partij dan een bank afgegeven worden. Zolang maar vast staat dat die partij het bedrag daadwerkelijk kan betalen.

Ook in andere gevallen bestaat een (bank)garantie, bijvoorbeeld in het zakelijke verkeer. De bank staat (tegen een vergoeding) garant voor een bepaalde betaling, bijvoorbeeld van drie maanden huur. Het voordeel van een bankgarantie is dat de ondernemer geen liquide middelen hoeft te gebruiken voor een borg.