Onroerende zaak

Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Zij worden ook wel registergoederen of vastgoed genoemd. Denk bijv. woningen en winkelpanden. Grond valt daar ook onder. Niet juristen hebben het over een onroerend goed, dat is de oude term voor een onroerende zaak.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen onroerende en roerende zaken. Voor de verkoop van onroerende zaken is namelijk altijd een notariële koopakte verplicht. Die akte moet vervolgens worden ingeschreven in het Kadaster. Hierin staat de juridische toestand van vastgoed, zoals welke rechten er op rusten.