Onroerende zaak

Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. Grond valt daar ook onder. Niet juristen hebben het over een onroerend goed, dat is de oude term voor een onroerende zaak.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende zaken. Voor de verkoop van onroerende zaken is namelijk altijd een notariële koopakte verplicht. Die notariële akte moet vervolgens worden ingeschreven in het Kadaster. Onroerende zaken worden ook aangeduid als vastgoed of registergoederen. De juridische toestand van onroerende zaken (zoals welke rechten er op rusten) is opgenomen in het Kadaster.