Advocaat-generaal

De advocaat-generaal is een functionaris bij de Hoge Raad. Een advocaat-generaal bij de Hoge Raad is hoofdzakelijk belast met het geven van rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad. De AG bereidt met deze adviezen de uitspraken van de Hoge Raad voor. In de meeste gevallen nemen de rechters dit advies later over.

De advocaat-generaal bij het Gerechtshof heeft een hele andere taak. Deze is hier vergelijkbaar met de Officier van Justitie en werkt dus voor het Openbaar Ministerie. De AG bij het Hof is belast met de opsporing en vervolging.

Het is op zich verwarrend dat twee verschillende functies dezelfde naam hebben.