Advocaat-generaal

Een advocaat-generaal (AG) is een functionaris bij de Hoge Raad en hoofdzakelijk belast met het geven van rechtsgeleerde adviezen. De AG bereidt met deze adviezen de uitspraken van de Hoge Raad voor. In de meeste gevallen nemen de rechters dit advies over.

De advocaat-generaal bij het Gerechtshof heeft een heel andere taak. Deze is vergelijkbaar met die van een Officier van Justitie en werkt dus voor het Openbaar Ministerie. De AG bij het Hof is belast met de opsporing en vervolging. Het is op zich verwarrend dat twee verschillende functies dezelfde naam hebben.