Doorbetalingsverplichting

Doorbetalingsverplichting is de plicht om loon door te betalen bij ziekte van een werknemer. De werkgever is verplicht om het loon gedurende de eerste twee jaar na ziekmelding door te betalen. Gedurende die periode is er ook een ontslagverbod.