Roerende zaak

De roerende zaak is een zaak die niet vastzit in de grond of met een onroerende zaak (zoals een woning of ander bouwwerk) is verbonden. Bijvoorbeeld een auto, fiets en meubels. Het tegenovergestelde van een roerende zaak is een onroerende zaak.

Het is voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en overdrachtsbelasting van belang om vast te stellen of iets een roerende of onroerende zaak is. Daarnaast is voor de eigendomsoverdracht van roerende zaken geen notariële akte nodig en voor onroerende zaken wel. Roerende zaken kun je dus zonder tussenkomst van een notaris overdragen aan iemand anders.