Besluit Energieprestatie Gebouwen

Het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) is een overheidsregeling die eigenaren van onroerend goed verplicht om een energielabel af te geven. Het besluit verplicht dat bij verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen, zoals woningen en bedrijfspanden.

Daarnaast verplicht het verkopers en verhuurders van een gebouw de energielabelklasse of score (A++++ tot en met G) van een energielabel te noemen in advertenties. Er staat ook in welke gebouwen geen energielabel nodig hebben.

Het BEG is een omzetting van de Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) in Nederlandse wetgeving. Die Europese richtlijn heeft het energielabel verplicht gesteld. In de Regeling energieprestatie gebouwen zijn nadere voorschriften voor het energielabel uitgewerkt.