Woningwet

De Woningwet 2015 bevat regels over wat woningcorporaties wel en niet mogen doen, onder welke voorwaarden en wie daar toezicht op houdt.

Een belangrijke bepaling van de Woningwet is dat woningcorporaties moeten zorgen voor huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Deze wet is dus met name bedoeld om te bevorderen dat mensen in een huis kunnen wonen. De wet bepaalt ook wie in welk huurhuis mag wonen. Het is dus vooral van belang voor sociale huurwoningen. Maar de wet geeft ook regels voor de bouw van vrijesector huurwoningen. Daarnaast bepaalt de wet dat huurdersorganisaties over bepaalde besluiten van woningcorporaties mogen meebeslissen.

Een overzicht van regels vind je op deze webpagina van de Rijksoverheid.