Borg

Een borg is iemand die aan een schuldeiser een borgstelling of borgtocht heeft afgegeven voor iemand anders (schuldenaar). Dat houdt in dat de borg de schuld of lening moet betalen als de schuldenaar niet betaalt. Die partij geeft dus extra zekerheid voor betaling van schulden.

Pas als de schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser eisen dat de borg betaalt. En als die dan de schuld betaalt, dan kan die op zijn of haar beurt weer betaling van de schuldenaar eisen.

De borg kan een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn. Vaak geeft een directeur-grootaandeelhouder een borgstelling af voor de schulden van zijn of haar BV. Dit doe je op basis van een borgstellingsovereenkomst die je bij ons kunt downloaden.