Collectief ontslag

Ontslag

Collectief ontslag is het ontslaan van meer dan één werknemer tegelijk. Dit ontslag is meestal in het kader van een reorganisatie. Er zijn speciale regels als een werkgever in een periode van drie maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan. De werkgever moet op grond van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) dit aan het UWV en de vakbonden melden. Voor een zodanig ontslag gelden regels die afwijken van de regels bij individuele ontslagen.