Directeur/bestuurder

De directeur is de hoogste positie binnen de onderneming of organisatie. Deze leidinggevende kan best zelf ook werknemer van de onderneming zijn. Directeur is geen wettelijke functie, in de wet noem je deze persoon bestuurder

In de Wet op de ondernemingsraden is de bestuurder verantwoordelijk voor de verplichtingen van de onderneming die uit die wet voortkomen.