Directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een persoon die zowel leidinggevende is van een besloten vennootschap als een substantieel deel van de aandelen bezit. DGA’s hebben dus zowel een bestuurs- als aandeelhoudersfunctie. Zij zorgen voor een goede bedrijfsvoering en het behartigen van de belangen van aandeelhouders. Ook moeten zij zich houden aan de statuten van het bedrijf en de eventuele aandeelhoudersovereenkomst.

Voor een directeur-grootaandeelhouder gelden bijzondere fiscale regels. Zo moet hij een bepaald norminkomen uit zijn bedrijf halen. Dit heet het gebruikelijk loon. Ook zijn er bijzondere regels voor de uitkering van winst. Vaak eisen banken en andere kredietverstrekkers dat DGA’s bij leningen of investeringen mede ondertekenen.

Daarnaast zijn er nog andere wettelijke verplichtingen. Zo moeten DGA’s zich o.a. houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook moeten zij zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van corporate governance, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code.

Op onze website vind je overeenkomsten voor bv’s, zoals onze leningsovereenkomst BV en arbeidsovereenkomst DGA.