Boekjaar

Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar wordt gedefinieerd in de statuten van een rechtspersoon.
Het is de periode waarover de financiële verantwoording in een boekhouding loopt. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Een boekjaar beslaat een periode van twaalf maanden. Het is meestal gelijk aan een kalenderjaar. Er zijn echter ook goede redenen om een andere periode te kiezen. Bijvoorbeeld bij een sportclub loopt het vaak gelijk met het sportseizoen. Dan vallen uitgaven en inkomsten in dezelfde boekhoudkundige periode.