Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is het geval wanneer meerdere belastingplichtige ondernemers of ondernemingen zijn samengevoegd als een eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Waarom een fiscale eenheid

Met een samenvoeging hoef je maar één keer belastingaangifte te doen. Die is dan voor het netwerk van alle ondernemingen. Dit is mogelijk voor alle rechtsvormen. Je ziet het met name bij ondernemers die meerdere bv’s hebben. In die gevallen kan het namelijk fiscaal aantrekkelijk zijn om een eenheid te vormen.

Moedervennootschappen en hun dochterondernemingen kunnen samen een fiscale eenheid vormen. Een ander voordeel is dat er geen belastingheffing plaats vindt bij de leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen.

Basisvoorwaarden fiscus

Voor het vormen van een fiscale eenheid moet je eerst een schriftelijk verzoek doen aan de Belastingdienst. Die toetst of de ondernemingen:

  1. Een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied;
  2. Elk ondernemer zijn voor de btw;
  3. Gevestigd zijn in Nederland.

Op deze pagina van de Belastingdienst zijn deze voorwaarden nader uitgelegd.