Uitkeringsverbod

Het uitkeringsverbod is het verbod voor stichtingen om geld uit te keren aan de oprichters, bestuurders of andere personen die bij de organisatie betrokken zijn. Gelduitkeringen voor liefdadigheid en in het kader van het statutaire doel vallen hier natuurlijk niet onder.

Er is sprake van een uitkering als daar tegenover geen redelijke prestatie staat. Een redelijke management fee voor het stichtingsbestuur mag dus wel, maar het bestuur mag zich niet verrijken. 

Overtreding van het uitkeringsverbod kan leiden tot ontslag van het stichtingsbestuur  of ontbinding van de stichting (op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie) door de rechtbank.

Let op: verenigingen mogen geen winst verdelen onder de leden. Een coöperatie mag dat wel.