Handelsregister

Het handelsregister is een door de overheid ingesteld register van rechtspersonen. Doel ervan is om het handelsverkeer te ondersteunen. In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden, zoals het adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel.

Alle rechtspersonen zijn verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister en er voor te zorgen dat hun gegevens actueel zijn. Het register is online te raadplegen. Ook kun je tegen betaling een uittreksel van een organisatie opvragen.