Handelsregister

Het handelsregister is een door de overheid ingesteld register van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen.
In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden zoals adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. Het register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Die rekent een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle rechtspersonen.
Alle rechtspersonen zijn verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister en er voor te zorgen dat hun gegevens actueel zijn.
Het register is natuurlijk online. Je kan het raadplegen en tegen betaling kan je een uittreksel kamer van koophandel opvragen.