Huurder

huur

De huurder is iemand die een object van een ander, de verhuurder, huurt op basis van een huurcontract. De huurder mag het gehuurde object gebruiken in ruil voor een tegenprestatie. Die tegenprestatie is (vrijwel altijd) betaling van een huurprijs aan de verhuurder.

Een verhuurder moet er rekening mee houden dat huurders wettelijke huurdersbescherming genieten.

Een schriftelijk huurcontract zorgt voor rechtszekerheid. Wil je een duidelijke en volledige huurovereenkomsten gebruiken? Op onze site staan verschillende typen huurcontracten. Je vindt ze door te zoeken op het woord ‘’huur’’.