Huurder

Een huurder is iemand die een object van een ander, de verhuurder, huurt op basis van een contract. Die mag het gebruiken in ruil voor een tegenprestatie. Dit is (vrijwel) altijd betaling van een huurprijs.

Verhuurders houden er rekening mee dat een huurder wettelijke huurdersbescherming geniet. Een schriftelijk contract zorgt voor rechtszekerheid. Wil je een duidelijk en volledig contract? Op onze website vind je ruim 30 huurovereenkomsten die je voor een eenmalig bedrag kunt downloaden.