Onroerende zaakbelasting

De Onroerende Zaakbelasting (OZB) is een belasting die gemeenten heffen van eigenaren over onroerende zaken. Denk aan woningen, winkelpanden, bedrijfspanden en kantoren. De eigenaar van de onroerende zaak moet daarover OZB betalen. Bij het bepalen van de hoogte van de OZB wordt de WOZ waarde van de onroerende zaak gebruikt.

De gemeente stelt jaarlijks de OZB vast die een eigenaar moet betalen. Dat gebeurt door middel van een belastingaanslag. Daartegen kan je in bezwaar en vervolgens in beroep gaan bij de rechtbank. Op onze website vind je een model Bezwaarschrift tegen aanslag OZB.