Onroerende zaakbelasting

De Onroerende Zaakbelasting (OZB) is een belasting die gemeenten heffen van eigenaren over onroerende zaken. Zoals woningen, winkelpanden, bedrijfspanden, kantoren en percelen.

De eigenaar van de onroerende zaak moet daarover OZB betalen. Bij het bepalen van de hoogte van de OZB wordt de WOZ waarde (Waardering onroerende zaak) van de onroerende zaak gebruikt.

De gemeente stelt jaarlijks de OZB vast die een eigenaar moet betalen. Dat gebeurt door middel van een belastingaanslag. Daartegen kan je in bezwaar en vervolgens in beroep gaan bij de rechtbank.