Huwelijk

Een huwelijk is een officiële wettelijk erkende verbintenis tussen twee personen, waarbij zij zich verbinden tot een romantische relatie. Dit kan gepaard gaan met samenwonen en het stichten van een gezin. Aan het huwelijk zijn verschillende (juridische) rechten en plichten gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Recht op onderhoud: een echtgenoot heeft het recht om onderhoud te ontvangen van de ander als zij scheiden of als één van hen overlijdt.
  2. Plicht tot bijstand: echtgenoten hebben de plicht om elkaar in geestelijke en emotionele zin bij te staan en om elkaars welzijn te bevorderen. Dit betekent dat zij samen beslissingen nemen, elkaar ondersteunen in momenten van nood en elkaar helpen bij dagelijkse taken.
  3. Bijdrage in de huishouding: echtgenoten hebben de plicht om naar rato financieel bij te dragen aan de huishoudelijke kosten, zoals huur, hypotheek, verzekeringen en andere dagelijkse uitgaven.
  4. Verdediging gezamenlijk belang: echtgenoten werken samen om hun gezamenlijke belangen te verdedigen, zoals het behoud van eigendom of verkrijgen van nieuw eigendom.

Voor de wet spreekt men over het burgerlijk huwelijk. Een huwelijksverbintenis heeft belangrijke gevolgen voor belastingen, schenken en erfrecht. Afspraken zijn geregeld in het personen en familierecht. Rechten en verplichtingen verschillen per land.