Meerderjarig

Meerderjarig betekent dat iemand de wettelijke leeftijd heeft waarop hij of zij als volwassene wordt beschouwd en verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen handelingen.

In Nederland en veel andere landen is iemand meerderjarig als die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Op dat moment krijgt die de bevoegdheid om zelfstandig rechtshandelingen uit te voeren die doorgaans niet op een minderjarige van toepassing zijn. Denk bijv. aan de aankoop van een woning, stemmen bij verkiezingen of het oprichten van een bedrijf zonder toestemming van ouders of voogden.

Als een minderjarige iets koopt of bestelt zonder toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger kan die met behulp van deze brief worden teruggedraaid. Tot slot kan een rechter handlichting verlenen als iemand jonger dan 18 jaar een eigen bedrijf op wil zetten.