Identiteitsbewijs

Een identiteitsbewijs (ID-bewijs) is een door de overheid afgegeven officieel document. In Nederland kunnen identiteitsbewijzen onder andere bestaan uit een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het is verplicht om die te kunnen tonen als daarom wordt gevraagd door bevoegde instanties.

In Nederland heb je een identiteitsbewijs nodig in verschillende situaties, waaronder:

  1. Reizen: Als je naar het buitenland reist, heb je meestal een geldig paspoort of identiteitskaart nodig om je te identificeren bij grenscontroles.
  2. Identificatie: Het is verplicht om te kunnen tonen als daarom wordt gevraagd door bevoegde instanties, zoals de politie.
  3. Bankrekening openen: Bij het openen van een rekening moet je je kunnen identificeren.
  4. Officiële documenten aanvragen: Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een visum.
  5. Arbeidsrelatie: Bij veel beroepen is het onderdeel van de sollicitatieprocedure.
  6. Alcohol- en tabaksaankopen: Controle als er wordt getwijfeld of je wel oud genoeg bent.