Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een door de overheid afgegeven verklaring over een strafbaar verleden. Dit geeft, toegespitst op bepaalde (overheids)functies, aan of je wel of niet in aanmerking komt voor een baan.

Zo kun je niet in het onderwijs werken als je eerder een veroordeling voor seksueel misbruik van minderjarigen hebt. Je krijgt in dat geval wel een positieve VOG als je voor dronken rijden veroordeeld bent. De veroordeling staat altijd in verband met de functie. Bij een sollicitatie vul je op verzoek van het bedrijf dit formulier van de dienst Justis in tegen een eenmalig bedrag.