Inboedel

Een inboedel is een verzameling van goederen. Dit zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Denk bijv. aan stoelen, gordijnen, kasten en bankstellen. Een ander woord voor inboedel is huisraad.

Als jullie gaan scheiden beschrijven jullie samen in het echtscheidingsconvenant hoe jullie de boedel verdelen, dus wie wat krijgt. Je hoeft voor de verdeling geen akte van verdeling op te maken. Dat moet alleen als je gaat scheiden en je een gezamenlijke woning hebt die moet worden toegedeeld aan één van jullie.