Nederlands recht

Het Nederlands recht is het geheel van wettelijke regels die gelden in Nederland. Deze vind je vooral in wetten, verdragen en rechtspraak. Dit recht is automatisch van toepassing op Nederlanders en iedereen die zich in het Koninkrijk bevindt.

Als je in Nederland bijv. door een Nederlandse notaris een testament of huwelijks voorwaarden laat maken, dan is het Nederlands recht standaard van toepassing op die akte. Bij een overeenkomst staat ook meestal aan het einde: “op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing”.

Je kan een ander recht van toepassing verklaren door een rechtskeuze in de akte uit te brengen. Dan is het wel aan te raden ook een andere rechter aan te wijzen, die bekend is met dat recht. Voor een Nederlandse rechter procederen met Amerikaans recht is lastig en vooral erg duur.

Indeling

Een gebruikelijke onderverdeling van het recht is dat van het publiekrecht en privaatrecht. Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling. Het publiekrecht regelt de verhoudingen tussen burger en overheid.