Loonsanctie

Een loonsanctie is een boete. Het UWV kan die opleggen aan een werkgever. Dat kan als de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Dat wil zeggen dat het re-integratieplan onvoldoende was. De loonsanctie is een extra jaar lang doorbetalen van het loon aan een zieke werknemer.