Samengestelde rente

Samengestelde rente is de rente die je over verschuldigde rente moet betalen. Ook wel rente over rente. Wanneer je een bedrag verschuldigd bent, dan geldt (als je niets regelt) automatisch de samengestelde rente. Dat heet de wettelijke rente. Dan voeg je de rente steeds na afloop van een jaar aan de hoofdsom toe. En over die som (plus rente) betaal je ook weer rente. Oftewel: over de achterstallige rente die je over een vol jaar moet betalen, mag de schuldeiser opnieuw rente in rekening brengen. Je kunt ook andere afspraken maken. Het is geen dwingend recht.