Opstalrecht

Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal wordt de opstaller genoemd.

Met een opstalrecht kan je bijvoorbeeld eigenaar zijn van een woning op andermans grond. Zonder dat recht zou die woning door natrekking namelijk eigendom worden van de grondeigenaar.

Vestigen recht van opstal

Op onze website vind je een model opstalovereenkomst. Daarin staan afspraken tussen de opstaller en de grondeigenaar, bijvoorbeeld de duur van het recht en een eventuele verplichting tot betaling van een geldsom (retributie).

De retributie is vergelijkbaar met de canon bij het erfpachtrecht. Daarnaast zal in de notariële akte meestal staan dat de opstaller over de grond van de grondeigenaar mag lopen om zijn gebouw te kunnen bereiken. Een opstalrecht is bijvoorbeeld aan te bevelen bij een stacaravan of challetpark.

Het opstalrecht lijkt veel op het erfpachtrecht. Beide rechten zijn beperkte rechten die je het recht geven om zaken op andermans grond te gebruiken.