Notulen

De notulen zijn de aantekeningen of een verslag van een vergadering van een orgaan van een rechtspersoon, bijvoorbeeld van een aandeelhoudersvergadering, algemene vergadering of bestuursvergadering. In de notulen staat beschreven wat is besproken en besloten tijdens de vergadering. Het is meestal geen letterlijk of gedetailleerd verslag. Het is niet wettelijk verplicht om te notuleren bij vergaderingen.

Lees meer over of je verplicht bent te notuleren en in welke gevallen het verstandig is om te notuleren.