Notulen

Notulen zijn officiële verslagen van wat er tijdens een vergadering is besproken en besloten. Denk bijv. aan een algemene vergadering, bestuursvergadering of aandeelhoudersvergadering. Vaak is het een samenvatting van de belangrijkste punten incl. een lijst met genomen besluiten en actiepunten.

Het doel van notulen is:

  • deelnemers op de hoogte stellen van wat er besproken is;
  • acties en besluiten bijhouden.
  • referentie voor toekomstige vergaderingen.

Ze kunnen ook worden gebruikt om mensen die niet aanwezig waren op de hoogte te brengen. Het is geen letterlijk of gedetailleerd verslag. Ook is het niet wettelijk verplicht om te notuleren, maar vaak wel verstandig. Vooral bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de jaarcijfers of het uitkeren van dividend. Je hebt dan schriftelijk bewijs.

Op onze website vind je modelnotulen van veel voorkomende besluiten voor o.a. bv’s. Lees ook ons artikel: moet ik notuleren?