Regelend recht

Regelend recht zijn regels in de wet waar partijen bij een contract van kunnen afwijken. Als zij het samen eens zijn kunnen ze deze regels dus buiten spel zetten. Maak je geen duidelijke afspraak, dan is ook het regelend recht van toepassing. Je onderscheid het regelend recht van het dwingend recht, waar je niet van kan afwijken.