Dwingend recht

Dwingend recht zijn regels opgenomen in de wet waar je niet vanaf kan wijken. Als je een contract sluit dan mag je niet afwijken van regels van dwingend recht. Dat mag ook niet als beide partijen bij de overeenkomst het met elkaar eens zijn dat ze af willen wijken.

De regels hebben als doel om de zwakkere partij in een overeenkomst te beschermen. Je vindt ze bijvoorbeeld in het huurrecht op het punt van huurbescherming of huurverhoging. Bij het arbeidsrecht beschermen ze de werknemer tegen al te eenvoudig ontslag en zorgen ze dat loon betaald moet worden. In het consumentenrecht zie je het bij de bedenktijd.

Naast dwingend recht heb je ook regelend recht, dat zijn de rechtsregels waar je wel vanaf kan wijken.

In het latijn noem je het jus cogens.