Dwingend recht

Dwingend recht zijn regels in de wet waarvan je niet af mag wijken. Dat mag ook niet als beide partijen die een overeenkomst hebben het met elkaar eens zijn. Dit recht heeft als doel om de zwakkere partij te beschermen. Dit vind je bijv. in het huurrecht op het gebied van huurbescherming of huurverhoging.

Bij het arbeidsrecht beschermen ze de werknemer tegen te eenvoudig ontslag en zorgen ze dat loon betaald moet worden. In het consumentenrecht vind je het terug in de wettelijke bedenktijd. Naast dwingend recht heb je ook regelend recht. Dit zijn rechtsregels waar je wel vanaf mag wijken.