Schuldenaar

De schuldenaar is degene die een schuld heeft. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser. De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst. Je kan (door de rechter) gedwongen worden om de schuld te voldoen. Als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen gaat hij failliet.