Schuldeiser

Een schuldeiser is een persoon of organisatie die recht heeft op een prestatie door een schuldenaar. Vaak gaat het om de betaling van geld, maar het kan ook over de levering van goederen of diensten gaan. Het recht op de prestatie (geldsom, goederen of diensten) komt omdat er een overeenkomst is gesloten. Hiermee kan de schuldeiser de schuldenaar (via de rechter) dwingen tot nakoming.