Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die de betaling van zieke werknemers regelt. Volgens deze wet hebben zij recht op een uitkering van hun werkgever als zij niet in staat zijn om te werken door ziekte. Deze uitkering wordt gedurende de eerste twee jaar van het ziekteverzuim door de werkgever betaald. Daarna wordt deze overgenomen door het UWV.

Deze wet is bedoeld om werknemers te beschermen tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte en om hen te stimuleren om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Op grond van die regeling komen alle werknemers in aanmerking voor een uitkering van 70% van hun loon. Gedurende zwangerschapsverlof ontvangen werkneemsters op grond van de Ziektewet een uitkering ter hoogte van 100% van hun loon. Bekijk hier de volledige wettekst.