Ondernemingsrecht

Hoe hef ik een stichting op?

De stichting is niet meer actief. Het doel is bereikt of de bestuursleden hebben andere prioriteiten. Het bestuur wil de stichting opheffen. Hoe moet je dat doen? Om te beginnen: dat kun je zelf. Je hoeft dus niet naar de notaris, zoals bij de oprichting. Doorloop wel het stappenplan om te voorkomen dat je achteraf aansprakelijk blijkt te zijn. Juridisch noem je dit de ontbinding van de rechtspersoon.

Stappenplan

Je kunt de stichting snel opheffen als je alle bestaande mogelijke schuldeisers hebt betaald. Dus als je als bestuur zeker weet dat er niet nog ergens iemand is die geld van de stichting krijgt. Dat is meestal het geval bij een slapende stichting. Twijfel je hieraan? Dan kan je voor de langzame weg kiezen. Dan komt er een publicatie van een voorgenomen besluit, waartegen mogelijke schuldeisers zich dan kunnen verzetten.

Stap 1: Statuten controleren

Het opheffingsbesluit moet zijn genomen volgens de regels van de statuten. Dit kan per stichting verschillen. Zoek daarom in de statuten op wat er staat over opheffen. Meestal staat dat er een bepaalde zware meerderheid van het bestuur in moet stemmen.

Stap 2: Is er nog geld of bezit?

Het eindsaldo van de stichting moet worden besteed, zoals de statuten dat voorschrijven. Dat wil zeggen aan het doel van de stichting. Let op, is het een ANBI stichting? Dan moet het batig saldo overgemaakt worden aan een andere stichting die ook een ANBI-status heeft met ongeveer hetzelfde doel.

Stap 3: Bewaarder aanstellen

Bedenk wie de oude documenten en boekhouding gaat bewaren. Je moet alle stukken van de stichting zeven jaar bewaren. Dat mag ook digitaal. Je moet er wel een persoon voor aanwijzen. Die komt namelijk in het handelsregister te staan voor eventuele navraag. Die persoon noem je de bewaarder, ook wel vereffenaar.

Stap 4: Opheffingsbesluit nemen

Neem het bestuursbesluit tot opheffing. Maak notulen waarin je besluit dat je de stichting opheft. Dit besluit moet correct genotuleerd worden. Bespaar tijd en voorkom administratief gedoe door onze modelnotulen bestuursbesluit opheffen stichting voor een gering bedrag te downloaden. De bestuursleden stemmen in met het besluit door de notulen te ondertekenen.

In deze modelnotulen stel je ook direct een bewaarder aan (zie stap 3). Je besluit ook of de bewaarder hier eventueel een vergoeding voor ontvangt.

Stap 5: KvK formulier invullen

Ga naar het online handelsregister en kies dan voor het formulier uitschrijven rechtspersoon. Let nu goed op: Vul in dat de stichting geen baten heeft op het moment van ontbinding. Dat is ook correct, want voor de daadwerkelijke ontbinding hebben jullie alles afgehandeld.

Notulen Bestuursbesluit Opheffen Stichting

 5,00 excl. btw

Stap 6: Bankrekening opheffen

Je moet bij de bank doorgeven dat de stichting is opgeheven. Het opheffen van een zakelijke rekening moet gebeuren door de wettelijke vertegenwoordiger(s). Dat kan dus niet door één bestuurder. Er zal altijd een tweede bestuurder een schriftelijk ondertekenverzoek moeten tekenen. Verder zal de bank je in de meeste gevallen vragen om een tegenrekening. In dat geval geef je de rekening van de bewaarder op.

Stap 7: ANBI Beëindigen

Was het een ANBI? Meld de stichting dan af. Je moet aan de Belastingdienst melden dat de stichting is opgeheven en je de ANBI-status wilt beëindigen. Je vraagt formeel om beëindiging van de beschikking tot aanwijzing als ANBI. Bekijk deze pagina voor meer informatie.