Statuten

Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. De statuten bevatten de regels en bepalingen van een rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels.

Statuten moeten door de notaris worden opgesteld als je een rechtspersoon opricht. Je kan ze later wijzigen, je moet dat dan ook via de notaris doen. Naast statuten kun je ook een huishoudelijk reglement maken. Daarin regel je de wijze waarop je in de dagelijkse praktijk opereert. Het voordeel is dat je dat reglement zelf kunt wijzigen.