Weblog

Risico’s bij gezamenlijk of gemeenschappelijk eigendom?

“Hoe maak je afspraken over een gemeenschappelijk eigendom?” Een gedeeld bezit tussen vrienden, familie of buren moet je goed vastleggen, zodat verzekeringen en de verdeling van kosten en risico’s vooraf afgesproken zijn. Gezamenlijk eigendom is een trend. Deze nieuwe vorm levert dan ook vragen van juridische aard op.

Gemeenschappelijk eigendom

Je kunt voor een gemeenschappelijk eigendom, zoals een auto, boot, caravan of paard, gebruik maken van onze overeenkomst gedeelde eigendom roerende zaak. Hiermee kom je met minimaal één ander persoon overeen dat jullie beiden eigenaar zijn.

Wat zijn de risico’s bij gezamenlijk eigendom

De risico’s van een gezamenlijk eigendom van goederen of dieren liggen in de gevolgen van het gedeeld bezit. Jullie worden als deelgenoten namelijk beiden verantwoordelijk, dus moeten ook samen besluiten nemen over het onderhoud, kosten en eventuele verkoop.

Onduidelijkheid over rechten en plichten

Bij gedeeld eigendom ontstaat er een gemeenschap. Dit betekent dat een goed in eigendom aan twee of meer deelgenoten toebehoren. De eigendomsverhouding (als percentage) is normaal gesproken gelijk, dus alle deelgenoten hebben een evenredig deel in het eigendom.

In onze overeenkomst kun je die verhouding zelf aanpassen. Ook kunnen jullie aangeven hoe de kosten voor onderhoud onderling worden verdeeld. Als jullie dit niet goed afspreken, kan daar achteraf onenigheid over ontstaan, vooral als één van jullie niet de wettelijke regels wil volgen.

Aansprakelijkheid bij schade

Deelgenoten zijn beiden verantwoordelijk voor de schade die ontstaat. Ook al is alleen één van de deelgenoten verantwoordelijk. De andere deelgenoot kan vervolgens nog wel aankloppen bij de aanrichter.

Overeenkomst Gedeelde Eigendom

 25,00 excl. btw

Zelfstandig verkopen eigendom (belangrijk)

Een mede-eigenaar mag zonder toestemming zijn aandeel (waarvan hij het eigendom heeft) verkopen. Hierdoor kan de ander worden opgezadeld met een vreemde. Dit kun je juridisch uitsluiten door te verbieden dat een deelgenoot zijn aandeel zonder overleg aan een ander verkoopt. Onze overeenkomst bevat die clausule.

Gemeenschap opheffen

Deelgenoten hebben het recht om verdeling van de gemeenschap te vorderen, dus er wordt verkocht (aan één van de deelgenoten) en de opbrengst wordt verdeeld. Ook schuldeisers van iedere deelgenoot kunnen verdeling van de gemeenschap vorderen. Zo ondervind je dus nadeel van de schuldeisers van een mede-eigenaar.

Een ander risico is dat je de gehele zaak slechts met toestemming van de andere deelgenoot mag verkopen. Mogelijk wil de andere eigenaar niet meewerken. Dan moet je alsnog naar de rechter om een machtiging te vragen tot verkoop. Zo’n procedure kost tijd en geld.

Er zijn dus haken en ogen aan het hebben van een gemeenschappelijk eigendom. Die risico’s kun je verkleinen door op voorhand af te spreken welke rechten en plichten iedere deelgenoot heeft.