Consumentenrecht

Overeenkomst met minderjarige vernietigen?

Wat kan ik doen als mijn kind een contract heeft afgesloten?

Kinderen, onder achttien, kunnen niet zomaar rechtsgeldige contracten sluiten. Als ouder kan je die achteraf laten ontbinden. De verkoper had kunnen weten dat er eerst toestemming van de ouder(s) nodig was.

Overeenkomst met minderjarige

voogdij

Minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) mogen niet altijd zelfstandig overeenkomsten sluiten. Een minderjarige heeft voor het sluiten van een overeenkomst simpel gezegd toestemming nodig van zijn of haar ouders. Wat nu als jouw minderjarige kind een overeenkomst heeft gesloten en de andere partij jou (of jouw kind) alsnog gebonden houdt aan de overeenkomst? Kan je alsnog van de overeenkomst af?

Overeenkomst geldig, maar vernietigbaar

In principe is de overeenkomst met minderjarige kinderen geldig. Je kunt de overeenkomst echter wel aantasten, juridisch heet dat vernietigen. Door vernietiging bestaat de overeenkomst niet meer en kan de wederpartij dus ook niks meer afdwingen. Je geeft het product terug aan de verkoper en de verkoper geeft het aankoopbedrag terug. Je hebt drie jaar de tijd om een overeenkomst te vernietigen.

Gebruik hiervoor onze gratis modelbrief vernietiging overeenkomst aangegaan door minderjarig kind. Hierin staan alle belangrijke punten, zodat je er zeker van kunt zijn dat je rechtsgeldig de overeenkomst hebt vernietigd.

Soms niet vernietigbaar

Let wel op: sommige overeenkomsten kunnen niet achteraf worden vernietigd. Dat zijn overeenkomsten waarbij de verkoper of wederpartij ervan uit mag gaan dat toestemming is gegeven door de ouders. Bijvoorbeeld kleine uitgaven aan schoolspullen, speelgoed en snoep. Het hangt dus af van verschillende factoren:

  • de hoogte van het bedrag dat het kind heeft besteed;
  • wat er precies is gekocht;
  • wat de leeftijd van het minderjarige kind is.

Als een kind voor € 200 aan snoep koopt, dan mag de winkelier er over het algemeen niet van uitgaan dat de ouders toestemming hebben gegeven. Hoe duurder de aankoop of dienst, hoe minder snel de verkoper mag denken dat er toestemming is gegeven.

Alternatief

Omdat je te maken hebt met een glijdende schaal kan je als het bijvoorbeeld een online aankoop is ook gebruik maken van het retourrecht bij online aankopen. Dan mag je binnen een aantal weken na de aankoop het product terug sturen zonder opgave van reden.

Terug naar overzicht