Financieel recht

Wat is redelijke rente bij zakelijke lening?

“Wat is een redelijke rente bij een zakelijke geldlening?” Het uitgangspunt is dat een rente in ieder geval redelijk is, als die rente dezelfde hoogte heeft als de rente die een bank vraagt voor een vergelijkbare lening.

Redelijke rente

Stel dat je geld wilt lenen aan een zakenrelatie, vriend of familielid voor zakelijke doeleinden. Dat heet een onderhandse zakelijke geldlening. Een belangrijk aspect van die lening is de rente en dus ook de hoogte van het rentepercentage. Die spreek je samen af, maar daar zijn wel regels aan verbonden. Anders loop je de kans dat de Belastingdienst de lening als een schenking ziet.

De afspraken over de onderhandse lening leg je schriftelijk vast in een onderhandse overeenkomst van geldlening. Je kunt hiervoor gebruikmaken van één onze zakelijke modelovereenkomsten:

In al deze gevallen moet een redelijke zakelijke rente worden afgesproken. Maar wat is een redelijke rente en hoe stel je die vast? En hoe gaat de fiscus ermee om als het afgesproken rentetarief te laag is?

Rentepercentage

Het uitgangspunt is dat een rente in ieder geval redelijk is, als die rente dezelfde hoogte heeft als de rente die een bank of andere kredietverstrekker zou vragen voor een vergelijkbare lening. Die rentepercentages kan je vinden op de websites van de banken of kredietverstrekkers. Overigens is in de rechtspraak bepaald dat een redelijke of zakelijke rente maximaal 25% hoger of lager is dan de rente die een bank zou vragen. De banktarieven kan je terugvinden op de websites van banken. Die kan je gebruiken om te bewijzen dat de overeengekomen rente zakelijk is.

Minimale rente en schenking

De hoogte van de rente is niet alleen voor de lener en uitlener van belang, maar ook voor de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet een onderhandse lening met een niet zakelijk rentepercentage als een schenking, omdat er geen sprake meer is van een marktconforme of redelijke rente. Het is daarom ook verstandig om afspraken over de geldlening en de rente vast te leggen in een overeenkomst, zodat je kunt aantonen wat het rentepercentage is.

Als het rentepercentage te laag is dan bestaat de kans dat een van de partijen schenkingsbelasting moet betalen over het rentepercentage dat te weinig in rekening wordt gebracht. Je mag echter tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken en je kunt dan ook voor leningen onder dat bedrag een lagere rente vaststellen. Als het bedrag lager is dan wat jaarlijks belastingvrij mag worden geschonken, dan wordt er uiteraard geen schenkingsbelasting over geheven.

Aftrekbare rente

Daarnaast is het ook van belang voor de renteaftrek. De rente is alleen aftrekbaar als die ook echt zakelijk is. Lees meer over de zakelijke rente voor het lenen van geld van jouw BV op de website van de Belastingdienst.