Weblog

Koper klaagt over kilometerstand?

Onjuiste kilometerstand bij een tweedehands auto, wat nu?

De koper heeft recht op een gedeeltelijke ontbinding van de koop, dus in de praktijk op terugbetaling van een deel van de koopprijs. Hoeveel dat is hangt van de omstandigheden af, de mate van afwijking, de verwachting van de koper, de kennis van partijen.

De kilometerstand van de verkochte auto klopt niet

Koper klaagt dat kilometerstand niet klopt. Wat moet ik doen?
Een belangrijk kenmerk van een tweedehands auto is de kilometerstand, want die heeft veel invloed op de koopprijs. Die kan je voor de zekerheid ook opnemen in de koopovereenkomst. Gebruik voor de verkoop van jouw auto onze modelkoopovereenkomst auto of voertuig. Hierin staan de belangrijkste zaken bij een koop, zodat je er zeker van kunt zijn dat de koopovereenkomst volledig is.

Het kan voorkomen dat de kilometerstand achteraf onjuist blijkt te zijn, omdat die is teruggedraaid (tellerfraude). Wat is jullie positie, zowel van de koper als de verkoper, ook al wist de verkoper mogelijk niet van de teruggedraaide kilometerstand?

Kilometerstand onjuist

Het uitgangspunt is dat een koper mag afgaan op de opgegeven en af te lezen kilometerstand. Hierop kan je uiteraard uitzonderingen bedenken. Bijvoorbeeld bij extreem lage kilometerstanden in vergelijking met het bouwjaar en conditie van de auto. Meestal kan je ook als ondeskundige koper goed inschatten of een kilometerstand min of meer klopt. Je hebt als koper ook een onderzoeksplicht. De koper moet dus ook enig onderzoek doen naar de kilometerstand en andere eigenschappen van de auto voordat hij of zij de auto koopt. Kopers kunnen voordat ze een auto kopen de auto en kilometerstand professioneel laten checken door een erkend keuringsbedrijf die een aankoopkeuring zal doen. Op de website van de RDW kan je meer vinden over de tellerstand en hoe die kan worden gecontroleerd.

Mededelingsplicht verkoper

In hele voor de hand liggende gevallen komt een verkeerde kilometerstand voor rekening van de onwetende koper. Je hebt als verkoper echter ook een verplichting aan de koper om essentiële informatie over de auto te geven. Dat is informatie die de koper in ieder geval moet hebben voordat hij of zij de auto koopt. Hierdoor heb je als verkoper dan ook de plicht om aan de koper te vertellen of je twijfelde over de juistheid van de kilometerstand of als je wist dat de kilometerstand niet klopte. Je mag geen informatie achterhouden als daardoor de koper de auto niet zou hebben gekocht, als hij of zij die informatie wel had vóór de koop van de auto.

Ongedaan maken koop auto

Als de verkoper de gegevens over de onjuistheid van de kilometerstand niet geeft, dan heeft de koper recht op gedeeltelijke ontbinding. Dat betekent dat de verkoper de koper achteraf een prijsvermindering moet geven. In ernstige gevallen mag de koper zelfs de gehele koopovereenkomst ontbinden en dus het hele bedrag terugkrijgen. Voor kopers hebben wij hiervoor een gratis voorbeeld ontbindingsbrief.

Terug naar overzicht