Personen- en familierecht

Samenwonen en uit elkaar gaan, wat te regelen?

“Hoe stop je een samenlevingsovereenkomst?” Je moet de samenleving opzeggen, of dat nou was op basis van een schriftelijke overeenkomst of zonder contract. Ook dat uit elkaar gaan moet je als het kan vastleggen. Hebben jullie kinderen? Dan ben je dat zelfs wettelijk verplicht.

Samenwonen

Voor samenwoners gelden andere regels dan voor gehuwden en geregistreerd partners. Je bent dus niet verplicht om naar de rechter te gaan of een advocaat in te schakelen. Ook dan moet je bij het uit elkaar gaan duidelijke afspraken maken om conflicten te voorkomen. Deze afspraken vind je meestal in de samenlevingsovereenkomst of kan je bij het uit elkaar gaan afspreken. Er is geen sprake van alimentatie voor de partner. Als er minderjarige kinderen zijn, dan ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Belangrijke zaken die je moet regelen zijn het gezag en de kinderalimentatie.

Wel een contract

In jullie samenlevingsovereenkomst staan afspraken over de verdeling van geld, schulden, woning, auto en vergelijkbare zaken bij beëindiging van de samenleving. Bij het uit elkaar gaan hoef je daarom niet bijzonder veel te regelen, omdat afspraken daarover al zijn vastgelegd. Die afspraken voeren jullie bij het uit elkaar gaan uit.

Geen contract

Zonder samenlevingsovereenkomst moet je nu de afspraken maken. Je moet die overeenkomst op papier zetten. Je verdeelt alle zaken zoals jullie dat samen overeenkomen. Er zijn geen wettelijke regels. Denk ook aan de zaken die nog niet helder zijn, mogelijke schulden die nog afgelost moeten worden.

Wanneer zijn we uit elkaar?

Het is belangrijk om duidelijk vast te stellen wanneer de samenleving staakt. Je kunt hiervoor gebruikmaken van onze voorbeeldbrief samenlevingsovereenkomst te ontbinden.