Familierecht

Tot wanneer eisen indexering alimentatie?

Tot hoe lang terug kan ik alimentatie indexering opeisen?

Je kan tot vijf jaar terug de indexering op de alimentatie opeisen. Dat kan behoorlijk oplopen, omdat het ook om indexering op indexering gaat, jaar na jaar.

Termijn voor eisen indexering alimentatie

De hoogte van de partneralimentatie of kinderalimentatie wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd, dus met een bepaald percentage verhoogd. De alimentatiebetaler is verantwoordelijk om die indexering verplicht en zelfstandig toe te passen. Maar soms is de alimentatiebetaler het vergeten of weigert de alimentatiebetaler om de indexering (tijdig) toe te passen. Tot wanneer kan je dan als alimentatiegerechtigde een indexering van de alimentatie eisen of afdwingen?

Verjaringstermijn van vijf jaar

Geld schenken lenen

Je hebt in principe vijf jaar de tijd om een indexering van de alimentatie te vorderen. Uiteraard pas vanaf het moment dat de indexering niet is toegepast terwijl dat al wel moest. Na verloop van vijf jaar is jouw vordering tot uitbetaling van geïndexeerde alimentatie verjaard. Je kunt dus maar tot maximaal steeds tot vijf jaar met terugwerkende kracht alimentatie laten indexeren en betaling daarvan vorderen.

Het is daarom belangrijk voor de alimentatiebetaler om de indexering goed in de gaten te houden en toe te passen. Een indexering van alimentatie over vijf jaar kan namelijk een behoorlijk bedrag opleveren wat dan ineens wordt opgeëist. Het is ook in het belang van de alimentatiegerechtigde dat de indexering goed en tijdig wordt toegepast. Ook voor de ontvanger is het niet handig als er betalingsproblemen zijnbij het achteraf vorderen van de indexering. Je kunt de alimentatiebetaler attenderen op de jaarlijkse indexering door gebruik te maken van onze gratis model brief aan ex partner aankondiging indexering alimentatie. Daarin neem je ook op wat het verschuldigde alimentatiebedrag is. Dat kun je vaak gratis uitrekenen bijvoorbeeld met de rekentool van het LBIO.

Kom je samen of met behulp van een mediator niet tot een oplossing over de indexering? Dan moet de alimentatiegerechtigde de indexering via de rechter afdwingen.

Ook nog wettelijke rente

Het is ook mogelijk om over de vordering de wettelijke rente te vorderen. Die gaat niet automatisch in. Bij de eerste vordering die je uitdoet kan je echter de wettelijke rente aankondigen. Ook wettelijke rente wordt bijgeschreven bij de hoofdsom en draagt dan weer rente. Zo gaat de vordering dus snel omhoog.

Verjaringstermijn stuiten

Je kunt de verjaringstermijn tussentijds stuiten. Door een stuiting gaat de verjaringstermijn vanaf die stuiting opnieuw lopen, zodat je dan weer vijf jaar de tijd hebt om de indexering af te dwingen.

De gemakkelijkste manier om een verjaringstermijn te stuiten is door het versturen van stuitingsbrief. Dus een schriftelijke aanmaning of mededeling waarin je van jouw ex-partner de achterstallige indexering eist. Gebruik hiervoor onze gratis model brief aan ex partner indexering alimentatie meerdere jaren.

Soms is indexering uitgesloten

Let op: soms kan de wettelijke indexering geheel of gedeeltelijk zijn uitgesloten:

  1. door de rechter,
  2. in het echtscheidingsovereenkomst, ouderschapsplan of
  3. in een overeenkomst tussen de ex-partners.

Als er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, dan geldt de wettelijke indexering automatisch. Maar als de wettelijke indexering tussen jullie is uitgesloten, dan moet je via de rechter een indexering van de alimentatie vorderen als de andere ex-partner het daar niet mee eens is.

Uitblijven betalingen alimentatie

Betaalt de ex-partner ondanks meerdere verzoeken helemaal geen alimentatie meer? Gebruik dan onze gratis model brief aan ex herhaald verzoek tot betaling achterstallige alimentatie.

Terug naar overzicht