Alimentatie

Alimentatie is een geldbedrag dat een ex-partner of ouder moet betalen aan de andere, minder draagkrachtige, ex-partner voor kosten van levensonderhoud.

Geld lening

Ouders moeten altijd meebetalen aan het onderhoud van hun minderjarige kinderen. De alimentatieplicht voor partners ontstaat bij een echtscheiding. Alimentatie is dan een voortzetting van de onderhoudsplicht. Die plicht had je al tijdens het huwelijk of geregistreerd partners.

Er zijn twee vormen van alimentatie:

1. partneralimentatie

2. kinderalimentatie

Alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de alimentatie-indexering. Via het LBIO (www.lbio.nl) kan je een alimentatieberekening laten maken.