Huurrecht

7 juridische tips kamerverhuur

Een kamer verhuren is juridisch lastig. Regel je het goed, dan is er geen eeuwige huurbescherming en loop je geen grote risico’s. Er zijn nogal wat zaken waar je op moet letten. Hier zijn zeven tips.

Inleiding

Kamerverhuur kan een goede bron van inkomsten zijn. Je kunt kamers verhuren terwijl je zelf in het huis woont. Je kan ook losse kamers verhuren. Er zijn speciale fiscale regels voor verhuurders van onzelfstandige woonruimtes. De overheid probeert daarmee de verhuur te bevorderen.

Verhuurders en huurder hebben over en weer allerlei rechten en plichten op grond van de tussen hen gesloten huurovereenkomst. Houd altijd rekening met mogelijke huurbescherming. Niet naleving hiervan kan nadelige gevolgen hebben, zoals een schadevergoedingsplicht of tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst.

Zeven tips op een rij

  1. Stel uiteraard een goed en duidelijk huurcontract voor een kamer op. Gebruik daarvoor onze modelovereenkomst Kamerverhuurovereenkomst voor bepaalde tijd waarin alle relevante en noodzakelijke bepalingen en afspraken zijn opgenomen.
  2. Je bent als kamerverhuurder verplicht om gebreken aan de verhuurde kamer op verzoek van de huurder te herstellen. Je hoeft geen reparaties uit te voeren als dat onmogelijk is of als de herstelkosten onredelijk hoog zijn. Als je de reparaties niet tijdig doet, dan kan de huurder een ander inschakelen en de reparatiekosten voor jouw rekening laten komen. De huurder kan zelfs die kosten van de huurprijs afhalen. De reparatieplicht geldt niet voor kleine herstellingen (lamp, deurklink, deursloten en dergelijke). Die moet de huurder op eigen kosten zelf herstellen.
  3. Respecteer de privacy en het huurrecht van de huurder. Je mag ook niet zomaar de sloten vervangen bij huurachterstand. De huurder zelf mag de huurruimte wel afsluiten.
  4. Woon je als verhuurder zelf ook nog in de woning waarin de huurder zit? Dan geldt de hospitaregeling.
  5. Ga voor conflicten die je niet onderling met de huurder kunt oplossen naar de huurcommissie. Die doet dan een bindende uitspraak en is goedkoper en sneller dan een procedure bij de rechter.
  6. Als de huurder zijn of haar verplichtingen niet nakomt, kan je via de rechter de huurovereenkomst laten ontbinden. Je mag niet zelf de huurovereenkomst ontbinden, dat mag alleen de rechter doen. Afwijkende afspraken zijn niet geldig.
  7. Beding als verhuurder zekerheid voor je huur door een garantstelling. Bijvoorbeeld doordat de ouders van de huurder borg staan voor de betaalverplichtingen van de huurder. Als de huurder de huur niet meer kan betalen, dan kan je daarna de borg aanspreken tot betaling.

Download direct onze huurovereenkomst kamer voor een bepaalde of onbepaalde tijd.