Consumentenrecht

Wanneer moet verkoper terugbetalen bij retour internetaankoop?

Hoe zit het met mijn recht bij een online aankoop?

Bij online aankopen heb je een sterke bescherming. Je kan de aankoop terugsturen of terugdraaien binnen veertien dagen. Je hoeft geen reden op te geven.

Terugbetaling aankoopbedrag bij retour of terugsturen product

Wanneer moet verkoper terugbetalen bij retour internetaankoop of koop buiten een verkoopruimte?

Als consument heb je bij een internetaankoop of koop buiten een verkoopruimte verschillende rechten. Je hebt het recht om de koop binnen 14 dagen na ontvangst terug te draaien of te ontbinden en om het aankoopbedrag terug te krijgen. Maar wanneer heb je nu eigenlijk recht op terugbetaling nadat je hebt ontbonden?

Uiterlijk binnen 14 dagen terugstorting aankoopbedrag na ontbinding

Voor recht op terugbetaling moet je de koop eerst ontbinden. Daarvoor moet je in principe binnen 14 dagen een ontbindingsverklaring versturen naar de verkoper. Het is verstandig om schriftelijk of per e-mail te ontbinden, omdat je moet kunnen bewijzen dat je binnen de bedenktijd hebt ontbonden. Wij hebben hiervoor drie modelbrieven gemaakt:

Terugbetalen na ontbinding

Vervolgens moet de verkoper uiterlijk binnen 14 dagen nadat je de ontbindingsverklaring hebt verstuurd het aankoopbedrag en de leveringskosten terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel. Daarvan mag niet in het nadeel van de consument worden afgeweken. Let wel op: de terugbetalingsverplichting geldt niet meteen nadat je hebt ontbonden.
Je mag namelijk pas terugbetaling eisen als:

  • de verkoper het product terug heeft ontvangen nadat je het hebt opgestuurd of
  • als je hebt aangetoond dat je het product hebt teruggezonden. Je moet het product in principe binnen 14 dagen nadat je de ontbindingsverklaring hebt verstuurd terugsturen naar de verkoper.

Vóór die tijd hoeft de verkoper het aankoopbedrag na ontbinding dus nog niet op jouw verzoek terug te betalen, maar mag dat wel doen. Als de verkoper niet binnen de 14 dagentermijn betaalt, dan is de verkoper in verzuim. Dan heb je als consument naast recht op terugbetaling van het aankoopbedrag ook recht op vergoeding van wettelijke rente.

Let op: als de verkoper zelf heeft aangeboden om het product zelf te komen ophalen, dan mag je meteen terugbetaling binnen 14 dagen eisen nadat je de koop hebt ontbonden.

Verkoper geeft geld niet of niet op tijd terug

brief

Meestal hoef je niet zelf nog de verkoper aan te manen om jou het aankoopbedrag te betalen. Maar wat moet je dan als de verkoper jou het aankoopbedrag niet of niet op tijd terugbetaalt als dat al gebeurd moest zijn? Dan moet je terugbetaling vorderen van de verkoper of de webwinkel. Het is verstandig om dat schriftelijk te doen. Gebruik daarvoor onze gratis brief aan webwinkel die niet terugbetaalt bij retourzending. Dan weet je zeker dat jouw aanmaningsbrief compleet is.

Terug naar overzicht