Wonen

Wat is onderhuur?

Wat is onderhuur?

Bij onderhuur verhuurt de huurder een woonruimte die hij of zij zelf huurt, terwijl hij of zij er zelf ook woont. Er zijn in dat geval twee huurovereenkomsten. De hoofdhuurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder (eigenaar) en hoofdhuurder. Daarnaast de onderhuurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en onderhuurder.

Verhuur zelfstandige woonruimte

Onderhuur van een zelfstandige woonruimte (zoals een woning) mag alleen met toestemming van de verhuurder. Die toestemming is dan meestal in de huurovereenkomst gegeven. Het komt zelden voor dat die toestemming is gegeven, behalve bij partijen die in zakelijke relatie tot elkaar staan. Meestal is deze vorm van verhuur en varianten verboden in de huurovereenkomst of hypotheekakte. Je zal de onderhuur meestal voor een bepaalde tijd willen overeenkomen met een tijdelijk huurcontract.

Verhuur onzelfstandige woonruimte

Bij huur van een onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld een kamer) is onderhuur toegestaan, tenzij de huurovereenkomst het verbiedt. De huurder heeft dan dus niet eerst toestemming nodig van de hoofdverhuurder. Ook hier zal je zien dat onderhuur vaak verboden is in de huurcontracten. Als je een kamer wilt verhuren sluit je natuurlijk een kamerverhuurovereenkomst.

Bedrijfsruimtes en winkelruimtes

Bedrijfsruimtes en winkelruimtes mogen in het algemeen worden onderverhuurd, tenzij de hoofdhuurder moest aannemen dat de hoofdverhuurder daartegen bezwaren zal hebben. Voor de zekerheid neem je als verhuurder dan op in de huurovereenkomst uitdrukkelijk op dat gebruik door anderen niet is toegestaan. Ons model huurovereenkomst bedrijfsruimte bevat deze bepalingen.

Gevolgen onderhuur als dat niet is toegestaan

Een huurder mag dus niet altijd onderverhuren. Als de huurder dat toch doet en de hoofdhuurovereenkomst daardoor niet nakomt, dan is dat een reden voor ontbinding van de hoofdhuurovereenkomst.

Gevolgen einde hoofdhuurovereenkomst

De onderhuurder hoeft niet automatisch de gehuurde woonruimte te verlaten als de hoofdhuurovereenkomst wordt beëindigd. Dat is anders bij onderhuur van een onzelfstandige woonruimte (een kamer). In dat geval kan de verhuurder ontruimen.

Op onze website zijn verschillende modellen huurovereenkomst beschikbaar met bepalingen over (een verbod op) onderhuur.

Terug naar overzicht