Huurbescherming

Huurbescherming betekent dat de wet een huurder beschermt tegen opzegging van het huurcontract door de verhuurder. Dit houdt in dat een verhuurder een contract niet zomaar (zonder geldige reden) mag opzeggen.

Bescherming geldt bij een vast contract voor woningen, maar ook bij huur van een middenstandsbedrijfsruimte of 290-bedrijfsruimte. Dit is een dwingend recht. Bij tijdelijke huur van grond of van een te koop staande woning op grond van de leegstandswet geldt echter geen huurbescherming.