Huurbescherming

Huurbescherming betekent dat de wet een huurder beschermt tegen opzegging van het huurcontract door de verhuurder. Dit houdt in dat een verhuurder een huurcontract niet zomaar (zonder geldige reden) mag opzeggen.

Huurbescherming geldt bij een vast huurcontract voor woningen, maar ook bij huur van middenstandsbedrijfsruimte of 290-bedrijfsruimte. Dit is dwingend recht. Bij tijdelijke huur van grond of tijdelijke huur van een te koop staande woning op grond van de leegstandswet geldt echter geen huurbescherming.