Consumentenrecht

Welke dagen tellen mee bij retourtermijn consumentenkoop?

Hoe bereken je de retourtermijn exact?

De dag waarop je de ontbinding inroept telt niet mee. Dus de termijn van veertien dagen gaat pas daarna lopen. Feestdagen en het weekend tellen wel mee. Maar eindigt de termijn op een feestdag of in het weekend, dan heb je tot de eerste werkdag daarna.

Kalenderdagen, weekends of feestdagen en retourtermijn bij ontbinding

Welke kalenderdagen en feestdagen tellen mee bij de retourtermijn voor terugsturen product?
Als consument heb je bij de aankoop van een product recht op een bedenktijd of herroepingstermijn van minimaal 14 dagen. Het moet dan gaan om een consumentenkoop. Dat ontbindingsrecht heb je alleen bij een internetaankoop (koop op afstand) of bij een koop buiten een verkoopruimte (colportage of deur tot deur verkoop). Binnen die tijd mag je als koper zonder opgaaf van reden de koop terugdraaien en moet je het product in principe binnen 14 dagen terugsturen. Bij een koop in een (fysieke) winkel gelden deze regels niet. Welke dagen tellen mee bij de berekening van de retourtermijn van 14 dagen?

Kalenderdagen

De retourtermijn duurt standaard 14 kalenderdagen. Die termijn geldt niet als de verkoper jou een langere termijn heeft gegund of de verkoper heeft aangeboden om het product op te komen halen.

Vanaf wanneer moet je beginnen met tellen? De 14 dagentermijn gaat in op de dag nadat je de koper hebt medegedeeld dat je de koop ongedaan maakt of ontbindt. Bij  die twee weken tellen niet alleen werkdagen mee, maar ook weekeinden tellen mee.

Let op: de eerste dag  waarop je de ontbindingsverklaring verstuurt naar de verkoper telt niet mee. Als je bijvoorbeeld op 1 maart jouw ontbindingsverklaring (per e-mail) naar de verkoper stuurt, dan heb je tot 15 maart de hele dag de tijd om jouw aankoop product terug te sturen. Zorg ervoor dat je een verzendbewijs van het retourneren hebt, zodat je als het nodig is kunt aantonen dat je het product op tijd hebt teruggestuurd.

Feestdagen

Feestdagen die plaatsvinden binnen de retourtermijn tellen ook mee. De verkoper is niet verplicht om feestdagen uit te zonderen van de retourtermijn, maar mag dat wel.

Einde retourtermijn in weekend of feestdag

Als de retourtermijn eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan geldt een andere regel. In dat geval eindigt de deze termijn pas om 12 uur ’s nachts van de volgende dag. Je hebt in dat geval dus nog de hele volgende dag tot 12 uur s’ nachts de tijd om het product terug te sturen.

Hoe ontbinden binnen bedenktijd?

Je moet uiterlijk binnen 14 dagen nadat je het product hebt ontvangen jouw ontbindingsverklaring versturen naar de verkoper. Je kunt de overeenkomst ontbinden door het invullen en opsturen van een modelformulier dat de verkoper verplicht heeft meegegeven. In plaats daarvan kan je ook een brief of e-mail sturen naar de verkoper. Het is verstandig om schriftelijk of per e-mail te ontbinden, omdat je moet kunnen bewijzen dat je binnen de bedenktijd hebt ontbonden. Wij hebben hiervoor drie modelbrieven gemaakt:
– voorbeeld brief ontbinden verkoop op straat;
– ontbinden verkoop aan de deur;
– ontbinden verkoop buiten een winkel.

Terug naar overzicht