Consumentenrecht

Welke dagen tellen mee bij terugbetalingstermijn consumentenkoop?

Hoe lang mag een bedrijf doen over het terugbetalen

Je moet binnen veertien dagen je geld op je rekening hebben staan. Deze termijn geldt bij online bestellingen die je hebt terug gestuurd. Maar er zijn uitzonderingen, die te maken hebben met wanneer de termijn afloopt. Zo kan het nog een hele puzzel worden.

Kalenderdagen, weekends of feestdagen en terugbetalingstermijn bij ontbinding

Welke kalenderdagen en feestdagen tellen mee bij de terugbetalingstermijn bij een consumentenkoop?
Als consument heb je bij een internetaankoop (koop op afstand) of koop buiten een verkoopruimte (colportage of deur tot deur verkoop) recht op een bedenktijd of herroepingstermijn van minimaal 14 dagen. Dat recht heb je alleen bij een zogeheten consumentenkoop. Binnen die tijd mag je als koper zonder opgaaf van reden de koop terugdraaien en moet je het product in principe binnen 14 dagen na de ontbinding terugsturen. Vervolgens moet de verkoper jou binnen 14 dagen na de ontbinding het aankoopbedrag terugbetalen. Bij een koop in een (fysieke) winkel gelden deze regels niet. Welke dagen tellen mee bij de berekening van de terugbetalingstermijn van 14 dagen?

Kalenderdagen

De verkoper moet uiterlijk binnen 14 dagen nadat je de ontbindingsverklaring hebt verstuurd het aankoopbedrag terugbetalen.

Vanaf wanneer moet je beginnen met tellen? De termijn gaat in op de dag na de dag waarop je de ontbindingsverklaring naar de verkoper stuurt. Als je bijvoorbeeld op 1 maart jouw ontbindingsverklaring verstuurt naar de verkoper, dan moet de verkoper in principe uiterlijk op 15 maart om 12 uur s nachts jou hebben terugbetaald. Bij die twee weken tellen dus niet alleen werkdagen mee, maar ook weekeinden tellen mee. Let op: de dag waarop je de koop ongedaan maakt of ontbindt telt dus niet mee.

Let wel op: je mag de betalingsverplichting voor de verkoper echter pas afdwingen als:

  • de verkoper het product terug heeft ontvangen nadat je het hebt opgestuurd of
  • als je hebt aangetoond dat je het product hebt teruggezonden. Je moet het product in principe binnen 14 dagen nadat je de ontbindingsverklaring hebt verstuurd terugsturen naar de verkoper.

Vóór die tijd hoeft de verkoper het aankoopbedrag na ontbinding dus nog niet terug te betalen, maar mag dat wel doen. Maar als de verkoper zelf heeft aangeboden om het product zelf te komen ophalen, dan mag je meteen terugbetaling binnen 14 dagen eisen nadat je de koop hebt ontbonden.

Feestdagen

Feestdagen die plaatsvinden binnen de terugbetaaltermijn tellen ook mee.

Einde terugbetalingstermijn in weekend of op feestdag

Als de terugbetalingstermijn eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan eindigt de deze termijn pas om 12 uur  s nachts van de volgende dag. De verkoper heeft in dat geval dus nog de hele volgende dag tot 12 uur s nachts om jou terug te betalen.

Hoe ontbinden binnen bedenktijd?

Je hebt pas recht op terugbetaling als je de koop ontbindt. Daarvoor moet je uiterlijk binnen 14 dagen nadat je het product hebt ontvangen jouw ontbindingsverklaring versturen naar de verkoper. Je kunt daarvoor een modelformulier gebruiken dat de verkoper verplicht heeft meegegeven. In plaats daarvan kan je ook een brief of e-mail sturen naar de verkoper. Wij hebben hiervoor drie modelbrieven gemaakt:
– ontbinden verkoop op straat;
– ontbinden verkoop aan de deur;
– ontbinden verkoop buiten een winkel.

Verkoper geeft geld niet of niet op tijd terug

Meestal hoef je niet zelf nog de verkoper aan te manen om jou het aankoopbedrag op tijd terug te betalen. Maar wat moet je dan als de verkoper jou het aankoopbedrag niet of niet op tijd terugbetaalt? Dan moet je terugbetaling vorderen van de verkoper of de webwinkel. Het is verstandig om dat schriftelijk te doen. Gebruik daarvoor onze gratis brief aan webwinkel die niet terugbetaalt bij retourzending. Dan weet je zeker dat jouw aanmaningsbrief compleet is.

Terug naar overzicht