Financieel, Zekerheid & Faillissement

Zekerheid bij financiën

Zekerheid bij Financiën

Vraag: “Wat kan ik doen om mijn risico te verlagen als ik geld uitleen?” Er zijn veel mogelijkheden om extra zekerheden in te bouwen als je geld uitleent. Je kan extra garanties vragen, zaken laten verpanden of soms eigendom in een bedrijf terug vragen.

Zaken doen gaat gepaard met risico’s. De risico’s kunnen worden beperkt met overeenkomsten. Dat noem je het verkrijgen van zekerheid. Overeenkomsten kunnen bepaalde zekerheden bieden. Zo kan er ter zekerheid van een geldlening of krediet een verpanding worden afgesproken. Ook kan een ander persoon zekerheid bieden voor de schuld, dat kan een bank of een andere kredietwaardige partij zijn. Je kunt deze zekerheid ook inbouwen bij leningen tussen personen, bijvoorbeeld als je geld uitleent aan familie of vrienden.

Verpanding als zekerheid

Als zekerheid bij een geldlening kun je een overeenkomst sluiten die jou als geldgever een zogeheten pandrecht geeft. Wordt de overeenkomst niet nagekomen dan is verpanding een sterk recht. Bij verpanding krijgt de pandhouder de goederen of vorderingen die zijn verpand. Het pandrecht gaat voor de andere schuldeisers in bijvoorbeeld een faillissement.

In principe is alles vatbaar voor verpanding. Vaak heeft de bank het pandrecht. Je zag dat bij grote faillissementen, zoals dat van V&D. De banken hadden recht op alle winkelvoorraden. Alle verkoopopbrengsten gingen dus naar de bank. Lees ook wat je moet doen als je te maken krijgt met een faillissement.

Modelaktes voor verpanding

Er zijn veel verschillende overeenkomsten van verpanding. Je moet namelijk bij een verpanding altijd zo duidelijk mogelijk opschrijven wat er exact wordt verpand. Dan kan je daar later geen discussie over hebben.

Er zijn nog enkele minder vaak voorkomende pandaktes. Je vindt ze door te zoeken op het woord “verpanding”.

Zekerheid door borgstelling

Bij een borgstelling haal je een extra partij bij de lening. Er staat een derde kredietwaardige partij borg voor de schuld. Betaalt de schuldenaar niet, dan zal de borg de schuld betalen. Het is niet ongebruikelijk dat een borg een vergoeding krijgt voor het borg staan. De borg loopt immers ook een risico.

  • Borgstelling door DGA Een veelvoorkomende borgstelling is die waarbij de directeur eigenaar van een BV zich borg stelt voor de schulden van zijn bedrijf.
  • Particuliere borg. Ook bij particulieren komt borgstelling voor. Ouders staan vaak borg voor hun kinderen.
  • Zakelijke borg. Iedere zakenpartner kan borg staan.

Er zijn nog andere vormen van garanties naast een bankgarantie. Deze kun je het best zoeken via het menu Zakelijk –>Zekerheid

Zekerheid door de status van de lening

Je kunt ook zekerheid bedingen door de lening die jij geeft een belangrijkere status te laten hebben dan bestaande leningen. Of je maakt dat de lening om te zetten is in aandelen.

Terug naar overzicht